Brucoši

Svake godine Fakultet strojarstva i brodogradnje upisuje više od 500 novih studenata - brucoša. Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu na početku svake akademske godine organizira Uvodni sat za brucoše kako bi im djelatnici prenijeli sve potrebne informacije o načinu provođenja nastave, uvjetima i svim ostalim obvezama koje studenti moraju ispuniti prema Katedri.

Studenti viših godina

Nastava iz kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture obvezna je u prve dvije godine studiranja te sadrži kolegije Tjelesna i zdravstvena kultura I, II, III i IV. Osim obveznih kolegija studentima se nudi mogućnost upisa izbornih kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura V, VI, VII, VIII, IX i X na višim godinama studija. Svi kolegiji nose jedan ECTS bod.

Kako položiti kolegije Tjelesne i zdravstvene kulture

Kolegiji Tjelesne i zdravstvene kulture provode se i u zimskom i u ljetnom semestru i dijele se na obaveze i neobavezne kolegije. Obavezni kolegiji su Tjelesna i zdravstvena kultura I, II, III i IV dok ostali kolegiji Tjelesne i zdravstvene kulture spadaju pod izborne predmete. U zimskom semestru studenti pohađaju neparne komponente (Tjelesna i zdravstvena kultura I i III), dok u ljetnom semestru studenti pohađaju parne komponente (Tjelesna i zdravstvena kultura II i IV).

ZIMSKI SEMESTAR

 • Potreban broj dolazaka: 12

 • Uvjet za potpis: Dolazak na Veslačku regatu (Veslačka regata se ne boduje i svi studenti prve i druge godine (tjelesna i zdravstvena kultura I i III moraju doći na regatu bez obzira ako im je to prvi ili drugi upis tog kolegija)

LJETNI SEMESTAR

 • Potreban broj dolazaka: 12

IZBORNI KOLEGIJI

 • Studenti koji upišu izborni kolegij Tjelesne i zdravstvene kulture (TZK V, VI, VII, VIII, IX, X) trebaju doći 6 puta na nastavu

OSLOBOĐENJA OD NASTAVE

 • Ukoliko se student bavi nekom aktivnošću izvan fakulteta postoji velika vjerojatnost da ostvaruje pravo na oslobođenje od dijela nastave

 • Kako bi ostvario pravo na oslobođenje student na početku svakog semestra donosi potvrdu kojom potvrđuje svoju aktivnost

 • Više o oslobođenjima i potvrdama saznajte na ovdje

EVIDENCIJA DOLAZAKA

 • Na svim kolegijima Tjelesne i zdravstvene kulture evidencija dolazaka vrši se pomoću QrStudent aplikacije

 • Više o samom načinu vođenja evidencije i Vašim obavezama saznajte ovdje

KONZULTACIJE

 • Za sva Vaša pitanja i nejasnoće na raspolaganju Vam stoje profesori i demonstratori

 • Više o samim konzultacijama možete saznati ovdje

Dvorana

Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture s više od 10 aktivnosti provodi se u SD Martinovka

Pješačke ture

Pješačke ture na Sljeme odvijaju se subotom u unaprijed određenim terminima

Veslačka

Studentima u Veslačkoj su na raspolaganju teretana i veslaona

Plivanje

Nastava iz plivanja odvija se na bazenu u Sportskom centru Mladost

Streljaštvo

Nastava se odvija u Streljačkom klubu Savica

Subos

Studenti nastavu mogu odraditi i u sklopu SUBOS-a

© 2019 by KTZK FSB.