PJEŠAČKE TURE

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu već dugi niz godina organizira pješačke ture na Sljeme u sklopu nastave. Studenti koji se odluče odraditi svoje obveze na ovaj način upoznati će planinarske staze po Sljemenu i boraviti u prirodi. Pješačke ture vodi vanjski suradnik Katedre profesor Vito Blagojević sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

PRAVILA KOD POHAĐANJA PJEŠAČKIH TURA

  • Studenti nisu obvezni upisati aktivnost na početku semestra nego ako se odluče za nju samo dođu u unaprijed zadanom terminu

  • U svakom semestru bude između 5 i 6 pješačkih tura sve prema rasporedu koji se objavi na početku semestra

  • Bez obzira na raspored mjesto polaska je uvijek isto i studenti su obvezni biti na mjestu polaska u 08.45h

  • Pješačke ture održavaju se subotama osim ukoliko studenti nisu drugačije obaviješteni.

  • Skeniranje QR kodova na pješačkim turama može se odvijati u bilo kojem trenutku tijekom same ture, a ovisno o odluci profesora skeniranje se može vršiti dva ili više puta

  • Svaka pješačka tura nosi 2 boda i može se kombinirati s odlascima u dvoranu, više o samim pravilima bodovanja možete pronaći ovdje.

PJEŠAČKE TURE SLJEME LJETNI SEMESTAR 2019./2020.

07.03.2020.

14.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

LOKACIJA POLASKA

© 2019 by KTZK FSB.