top of page

EVIDENCIJA DOLAZAKA

Icon.png
Logo.png

Evidencija dolazaka na nastavu Katedre za tjelesnu i zdravstvenu provodi se pomoću aplikacije QrStudent. Aplikacija koristi QR kodove povezane sa studentovim JMBAG-om kako bi bilježila dolaske na nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture. Studentima su na raspolaganju Android i iOS aplikacije kako bi lakše mogli pratiti vlastitu evidenciju dolazaka i kako bi im njihov QR kod uvijek bio pri ruci. 

BODOVANJE DOLAZAKA NA NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE:

 • ​Dolazak na Savski nasip i u SD Cedevita boduje se jednim(1) plusom

 • Pohađanje Pješačkih tura se boduje s dva(2) plusa

 • Studenti mogu na nastavu TZK doći samo jednom(1) u tjednu, osim ako uz nastavu pohađaju i pješačke ture

 • U slučaju da student pohađa nastavu i pješačke ture može ostvariti tri(3) boda u jednom tjednu

 • Ukoliko student ostane na dva(2) termina na nastavi za redom bodovat će mu se samo prvi s jednim(1) bodom

ZAŠTO INSTALIRATI QrStudent APLIKACIJU

 • QrStudent aplikacija omogućuje studentu uvid u sve njegove dolaske, brzi pristup QR kodu i čitanje važnih obavijesti u bilo kojem trenutku

 • Više o samoj aplikaciji možete pronaći u pdf datoteci

 • Aplikaciju možete preuzeti putem Google Play i App Store aplikacija na svom pametnom telefonu klikom na logo

KAKO NAPRAVITI SVOJ QR KOD

 • QR kod je moguće napraviti na sljedećoj web stranici slijedeći napisane upute

 • Student kod može spremiti na svoj mobilni uređaj ili ga donijeti ispisanog na papiru

 • U slučaju da se kod zaboravi moguće je posuditi nečiji mobilni uređaj kako bi se kod napravio na licu mjesta

google-play-badge.png
download-on-the-app-store.png
bottom of page