UVODNI SAT ZA BRUCOŠE

Kako bi osigurali što bolju informiranost studenata na početku svake akademske godine održava se obavezan uvodni sat za sve brucoše.

TEME NA UVODNOM SATU

  • Predstavljanje profesora, demonstratora i ostalih suradnika

  • Uvjeti i način pohađanja nastave na kolegijima Tjelesne i zdravstvene kulture

  • Sveučilišni sport i reprezentacije FSB-a 

  • Evidentiranje dolazaka na nastavu - QrStudent

Molimo brucoše da redovito provjeravaju obavijesti na web stranici kao i na Facebook stranici Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

OBAVEZNI UVODNI SAT ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022. ODRŽAT ĆE SE U SD MARTINOVKA PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

  •  Utorak 5. listopada 2021. u 17:00h (Beta i Gama)

  •  Srijeda 6. listopada 2021. u 14:30h (Alfa i Mehatronika)

SVI STUDENTI SU OBAVEZNI NOSITI MASKU ZA LICE U CIJELOM TRAJANJU UVODNOG SATA! ZA UVODNI SAT NIJE POTREBNA COVID POTVRDA!