UVODNI SAT ZA BRUCOŠE

Kako bi osigurali što bolju informiranost studenata na početku svake akademske godine održava se obavezan uvodni sat za sve brucoše.

TEME NA UVODNOM SATU

  • Predstavljanje profesora, demonstratora i ostalih suradnika

  • Uvjeti i način pohađanja nastave na kolegijima Tjelesne i zdravstvene kulture

  • Sveučilišni sport i reprezentacije FSB-a 

  • Evidentiranje dolazaka na nastavu - QrStudent

Uvodni sat se uvijek održava u SD Martinovka u terminu koji će biti objavljen početkom akademske godine. Molimo brucoše da redovito provjeravaju obavijesti na web stranici kao i na Facebook stranici Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

OBAVEZNI UVODNI SAT ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021. ODRŽATI ĆE SE U UTORAK 29.09.2019. I SRIJEDU 30.09. U SD MARTINOVKA PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU

Grupa studenata ALFA u srijedu 30.09. u 14h

Grupa studenata BETA u utorak 29.09. u 16h

Grupa studenata GAMA u srijedu 30.09. u 15h

Grupa studenata DELTA u utorak 29.09. u 17h

SVI STUDENTI SU OBAVEZNI NOSITI MASKU ZA LICE U CIJELOM TRAJANJU UVODNOG SATA!