top of page

ZDRAVSTVENA OSLOBOĐENJA

KAKO DOBITI LIJEČNIČKU ISPRIČNICU?

U slučaju bolesti, student je dužan liječničku dokumentaciju dostaviti fakultetskoj doktorici na mail adresu marija.posavec@stampar.hr i u kopiju maila (CC) staviti mail adresu Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu fsb.ktzk@gmail.com. Sve liječničke potvrde koje nisu ostvarene ovakvim postupkom neće biti priznate! Liječničke ispričnice drugih doktora opće prakse se ne priznaju. Ukoliko imate bilo kakve nejasnoće, javite se što prije na konzultacije ili na mail adresu fsb.ktzk@gmail.com, nemojte čekati kraj semestra!

Liječničke ispričnice, kao i djelomična/potpuna oslobođenja od nastave tjelesne i zdravstvene kulture, prema statutu fakulteta, priznaju se SAMO one izdane od strane nadležne liječnice fakulteta.

Dr. Marija Posavec:

- Adresa: Mirogojska 16 

- Radno vrijeme:

    - ponedjeljak i utorak: poslijepodne

    - srijeda i četvrtak: prijepodne

    - petak: neparni datum ujutro

    - petak: parni datum popodne

           

- tel: 01/4696 - 281

- e-mail: marija.posavec@stampar.hr

bottom of page