ZDRAVSTVENA OSLOBOĐENJA

Lječničke ispričnice, kao i djelomična/potpuna oslobođenja od nastave tjelesne i zdravstvene kulture, prema statutu fakulteta, priznaju se SAMO one izdane od strane nadležne liječnice fakulteta.

Dr. Maja Posavec:

- Adresa: Mirogojska 16 

- Radno vijeme:

    - ponedjeljak i utorak: poslijepodne

    - srijeda i četvrtak: prijepodne

    - petak: neparni datum ujutro

    - petak: parni datum popodne

           

- tel: 01/4696 - 281

- e-mail: maja.posavec@stampar.hr

© 2019 by KTZK FSB.