SAVSKI NASIP

TZK 2

Prema epidemiološkim preporukama, kako bi osigurali sigurnost studenata i profesora nastava u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. održavat će se na Savskom nasipu. Studenti prve godine (TZK 2) bit će raspoređeni u četiri grupe (kao i na ostalim predavanjima) alfa, beta, gama i delta. Skeniranje će biti na početku i na kraju termina, a za ostvarivanje boda potrebna su vam oba skena.

Nastava će se održavati prema sljedećem rasporedu:

 • ALFA - ponedjeljkom u 14.00h

 • BETA - utorak u 14.00h

 • GAMA - srijeda u 14.00h

 • DELTA - četvrtak u 14.00h

Studenti se MORAJU držati rasporeda i grupe kojoj su dodijeljeni. Sustav za bodovanje NEĆE prihvatiti dolaske u druge termine.

Nastava na Savskom nasipu će de održavati svih 15 tjedana počevši s početkom semestra. Svi studenti su obavezni skupiti 12 bodova kroz cijeli semestar (nasip i Sljeme)

Raspored termina:

 • TJEDAN 1 (01.03. - 05.03.)​​

 • TJEDAN 2 (08.03. - 12.03.)

 • TJEDAN 3 (15.03. - 19.03.)

 • TJEDAN 4 (22.03. - 26.03.)

 • TJEDAN 5 (29.03. - 02.04.)

 • TJEDAN 6 (05.04. - 09.04.)

 • TJEDAN 7 (12.04. - 16.04.)

 • TJEDAN 8 (19.04. - 23.04.)​​

 • TJEDAN 9 (26.04. - 30.04.)

 • TJEDAN 10 (03.05. - 07.05.)

 • TJEDAN 11 (10.05. - 14.05.)

 • TJEDAN 12 (17.05. - 21.05.)

 • TJEDAN 13 (24.05. - 28.05.)

 • TJEDAN 14 (31.05. - 04.06.)

 • TJEDAN 15 (07.06. - 11.06.)

TZK 4

Prema epidemiološkim preporukama, kako bi osigurali sigurnost studenata i profesora nastava u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. održavat će se na Savskom nasipu. Studentima druge godine (TZK 4) na raspolaganju će biti četiri termina nastave na Savskom nasipu. Skeniranje će biti na početku i na kraju termina, a za ostvarivanje boda potrebna su vam oba skena.

Nastava će se održavati prema sljedećem rasporedu:

 • PONEDJELJAK u 14.30

 • UTORAK u 14.30

 • SRIJEDA u 14.30

 • ČETVRTAK u 14.30

Raspored termina:

 • TJEDAN 1 (01.03. - 05.03.)​​

 • TJEDAN 2 (08.03. - 12.03.)

 • TJEDAN 3 (15.03. - 19.03.)

 • TJEDAN 4 (22.03. - 26.03.)

 • TJEDAN 5 (29.03. - 02.04.)

 • TJEDAN 6 (05.04. - 09.04.)

 • TJEDAN 7 (12.04. - 16.04.)

 • TJEDAN 8 (19.04. - 23.04.)​​

 • TJEDAN 9 (26.04. - 30.04.)

 • TJEDAN 10 (03.05. - 07.05.)

 • TJEDAN 11 (10.05. - 14.05.)

 • TJEDAN 12 (17.05. - 21.05.)

 • TJEDAN 13 (24.05. - 28.05.)

 • TJEDAN 14 (31.05. - 04.06.)

 • TJEDAN 15 (07.06. - 11.06.)

Važno je napomenuti da QrStudent sustav neće priznati dolaske koji nisu u zadanim terminima npr. student iz grupe Alfa dođe u termin grupe Beta ili student druge godine dođe u bilo koji termin studenata prve godine i obrnuto!

LOKACIJA POLASKA

Lokacija održavanja nastave nalazi se pored Mosta slobode sa sjeverne strane. Molimo studente da ne kasne na zadane termine i da se pridržavaju epidemioloških mjera.