top of page

SUBOS

Subos je studentska udruga koja djeluje u SD Martinovka. Počeo je kao klub borilačkih sportova, a sada nudi studentima razne vrste treninga. Studenti FSB-a mogu svoje obaveze prema kolegijima TZK-a odraditi u sklopu Subosa. Broj dolazaka koji moraju ostvariti je isto 12, osim u slučaju da su oslobođeni dijela nastave.

Više informacija o Subosu, rasporedu i ponuđenim aktivnostima studenti mogu pronaći na njihovoj web stranici. U vrijeme epidemije, ukoliko SUBOS ne održava treninge, studenti su svoje dolaske dužni odraditi u terminima FSB-a, više o tome ovdje.

Potvrda o dolascima u SUBOS nije valjana bez potpisa i pečata udruge.

LOKACIJA

bottom of page