OSLOBOĐENJA I POTVRDE

Fakultet strojarstva i brodogradnje ima dugu sportsku tradiciju i oduvijek je podržavao bavljenje sportom vodeći se latinskom poslovicom: "U zdravom tijelu zdrav duh". Samim time i Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu potiče studente da se što više bave sportom i izvan fakulteta. Studenti koji treniraju u klubu ili se bave nekom drugom motoričkom aktivnošću izvan fakulteta mogu biti oslobođeni dijela nastave. Na taj način Katedra priznaje i potiče raznovrsne tjelesne aktivnosti.

Potvrde za:

 • Djelomično oslobođenje

 • Potpuno oslobođenje

DJELOMIČNO OSLOBOĐENJE (max. 6 pluseva)

 • Odnosi se na studente koji treniraju na rekreativnoj razini

 • Broj dolazaka kojih je student oslobođen ovisi o odluci profesora nakon uvida u potvrdu

 • Potvrdu je potrebno donijeti unutar mjesec dana od početka semestra

 • Valjanost potvrde je jednosemestralna, u sljedećem semestru potrebno je donijeti ponovno novu potvrdu

 • Potvrde za djelomično oslobođenje dijele se na potvrde treniranja u teretani ili fitness klubu i na potvrde za treniranja sportskim klubovima

TERETANA/FITNESS KLUB

Ukoliko želite ostvariti djelomično oslobođenje od nastave TZK u teretani/fitness klubu, isti mora imati mogućnost evidencije i ispisa vaših dolazaka tijekom semestra. Oslobođenje se ostvaruje skeniranjem QR koda na početku i na kraju (bodovi se pridodaju tek nakon drugog skena), nakon što student donese na uvid ispis svojih dolazaka. Ispis dolazaka mora potvrditi službena osoba u teretani/fitness klubu. Nakon odabira valjane teretane/fitness kluba slijedite sljedeće korake:

 1. Preuzmite sljedeći obrazac

 2. Popunite obrazac

 3. Odnesite obrazac u teretanu/fitness klub

 4. Zamolite odgovornu osobu u teretani/fitness klubu da Vam potpiše i ovjeri (s pečatom) obrazac

 5. Zatim otvorite sljedeći online obrazac, ispunite ga i na kraju učitajte skenirani obrazac koji su Vam potvrdili u teretani/fitness klubu

 6. Nakon što se to napravili donesite potpisani i ovjereni preuzeti obrazac iz teretane/fitness kluba na konzultacije na potvrdu

 7. Nakon što Vam profesori odobre djelomično oslobođenje, odrede raspon oslobođenja i donesete potvrdu iz teretane na kraju semestra (u potvrdi mora biti vidljiv ispis dolazaka s datumima), plusevi će Vam biti vidljivi unutar QrStudent aplikacije

TRENIRANJE U SPORTSKOM KLUBU

Treniranjem u sportskom klubu ostvarujete pravo na djelomično oslobođenje od nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, ali se obvezujete da ćete nastupiti za Fakultet na studentskom natjecanju u svome sportu. Kako biste ostvarili djelomično oslobođenje slijedite sljedeće korake:

 1. Preuzmite sljedeći obrazac

 2. Popunite obrazac

 3. Odnesite obrazac u sportski klub

 4. Zamolite odgovornu osobu u sportskom klubu da Vam potpiše i ovjeri (s pečatom) obrazac

 5. Zatim otvorite sljedeći online obrazac, ispunite ga i na kraju učitajte skenirani obrazac koji su Vam potvrdili u sportskom klubu

 6. Nakon što se to napravili donesite potpisani i ovjereni preuzeti obrazac iz sportskog kluba na konzultacije na potvrdu

 7. Nakon što Vam profesori odobre djelomično oslobođenje i odrede količinu oslobođenja plusevi će Vam biti vidljivi unutar QrStudent aplikacije

POTPUNO OSLOBOĐENJE (12 pluseva)

 • Sportsko oslobođenje

  • Potpuno oslobođenje na temelju treniranja u nekom klubu daje se samo u slučaju olimpijske kategorizacije​ ili iznimnih sportskih postignuća na razini RH

  • Student je oslobođen nastave u semestru u slučaju da predstavlja Fakultet na Sveučilišnom natjecanju

 • Zdravstveno oslobođenje

  • Zdravstveno oslobođenje daje se u slučaju da student nije u mogućnosti pohađati nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture​

  • Za oslobođenje potrebno je donijeti potvrdu ISKLJUČIVO od fakultetske doktorice Marije Posavec, lokaciju možete pronaći dolje

© 2019 by KTZK FSB.